Wykorzystanie samochodu prywatnego w firmie

W ramach prowadzonej działalności można wykorzystywać samochód prywatny w firmie nawet jeżeli nie stanowi majątku firmy. Przedsiębiorca, który wykorzystuje samochód prywatny w firmie, do roku końca 2018 mógł rozliczyć wydatki związane z eksploatacją pojazdu na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu tzw. kilometrówki. Jednak nowelizacja ustawy o PIT od 1 stycznia 2019 roku ogranicza wysokość wydatków, związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego w ramach firmy. Przedsiębiorca zwolniony został także z obowiązku prowadzenia ewidencji pojazdu.

Wydatki, związane z eksploatacją samochodu prywatnego w firmie:

·        przeglądy

·        ubezpieczenie samochodu

·        zakup części samochodowych

·        paliwo

podatnik może ująć w kosztach uzyskania przychodu w wysokości 20% wydatków z otrzymanej faktury.

Jednak aby koszty związane z prywatnym pojazdem pracownika (wykorzystywanego w celach działalności) zostały zrefundowane przez pracodawcę, pracownik wciąż ma obowiązek prowadzenia kilometrówki dla celów PIT. Jeżeli chodzi o odliczenie podatku VAT, zasady nie uległy zmianie. Jeżeli samochód:

·        wykorzystywany jest wyłącznie w firmie

·        prowadzona jest kilometrówka dla celów VAT

·        pojazd został zgłoszony do urzędu za pomocą VAT-26

·        zostały wprowadzone zasady użytkowania pojazdu w firmie

·        możliwe jest odliczenie 100% wartości podatku VAT

W przypadku wykorzystywania pojazdu w celach mieszanych (prywatnie i służbowo), bądź nie zostały spełnione wyżej wymienione warunki, odliczane jest 50% wartości VAT od wydatków związanych z danym pojazdem bez dodatkowych formalności.

100% odliczenie VAT od wydatków poniesionych na samochód osobowy

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma prawo do pełnego odliczenia VAT od nabycia samochodu osobowego oraz wydatków związanych z jego użytkowaniem, pod warunkiem, że samochód będzie użytkowany wyłącznie do celów firmowych. Użytek ten musi zostać odpowiednio potwierdzony, co wynika z przepisów ustawy o VAT. Podatnik w takiej sytuacji musi:

·        zgłosić użytek samochodu osobowego w urzędzie skarbowym na druku VAT-26

·        prowadzić kilometrówkę dla celów podatku VAT

·        wprowadzić regulamin użytkowania samochodu w firmie

50% odliczenie VAT od wydatków poniesionych na samochód osobowy

Natomiast w sytuacji gdy przedsiębiorca chce uniknąć zbędnych formalności lub przewiduje prawdopodobieństwo użytku prywatnego, powinien zdecydować się na 50% odliczenie VAT. Wówczas tego sposobu odliczenia nie musi w żaden sposób zgłaszać w urzędzie oraz, co ważne, nie musi prowadzić żadnych dodatkowych ewidencji. Podatnik w takiej sytuacji może odliczyć 50%, natomiast do kosztów zakwalifikować wartość netto z faktury oraz 50% nieodliczonego podatku VAT.×

Zamówić rozmowę