Wyrok TSUE w sprawie kredytów we frankach

W dniu 3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał bardzo istotne dla frankowiczów orzeczenie w sprawie kredytów indeksowanych do waluty szwajcarskiej. Jest on korzystny, ale nie oznacza automatycznego przewalutowania, czy też unieważnienia wszystkich umów kredytowych we frankach.

Wyrokiem trybunału z umów kredytowych należy usunąć wszelkie niedozwolone zapisy (klauzule abuzywne dotyczące przeliczania walut), a usuniętych fragmentów nie wolno niczym innym zastąpić. Reszta umowy pozostaje bez zmian. Skutek będzie taki, że kredyty stałyby się złotowe, ale za to z bardzo niskim oprocentowaniem. W przypadku unieważnienia umowy klient jest zobowiązany do zwrotu bankowi dokładnie takiej kwoty, jaką od niego pożyczył, uwzględniając wszystkie spłacone do tej pory raty. Wyrok TSUE nie oznacza, że wszystkie frankowe kredyty zostaną automatycznie przewalutowane, czy też unieważnione. Tę kwestię rozstrzyga się drogą sądową, wykazując, że umowa kredytowa zawiera wspomniane wcześniej niedozwolone klauzule walutowe. Związek Banków Polskich (ZBP) oszacował straty dla sektora bankowego wynikające z orzeczenia TSUE na kwotę oscylującą wokół 60 mld PLN. Byłyby one rozłożone w czasie. Wyrok Trybunału nakłada na banki obowiązek zarezerwowania już dziś pieniędzy na odszkodowania dla posiadaczy kredytów frankowych.×

Zamówić rozmowę