Wznowienie wydawania wiz przez Urzędy Konsularne na Ukrainie

Wraz z dniem 4 maja 2020 ruszyła rejestracja na składanie wniosków wizowych w systemie e-konsulat przeznaczona dla osób posiadających dokumenty do pracy w rolnictwie, sadownictwie oraz w transporcie międzynarodowym. Osoby rejestrujące się w innych sektorach niestety nie zostaną uwzględnione.

Po rejestracji, w celu złożenia wniosku wizowego trzeba przestrzegać poniższych zasad:

  • należy przybyć do urzędu zgodnie z wyznaczoną godziną (limit osób)
  • należy wydrukować wszystkie strony wniosku, łącznie ze stroną, na której widnieje data i godzina wizyty w konsulacie
  • należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty (wymienione pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/ukraina/wiza-typu-d)
  • oczekując na wejście do konsulatu należy zachować odstęp min 1,5 m między innymi osobami
  • należy mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta oraz rękawice ochronne
  • wchodząc do urzędu można mieć przy sobie wyłącznie komplet dokumentów, pozostałe rzeczy należy zostawić przed wejściem
Wznowienie wydawania wiz przez Urzędy Konsularne na Ukrainie


×

Zamówić rozmowę