Wzrost minimalnego wynagrodzenia w Polsce

Wraz z dniem 1 stycznia 2020 wzrasta w Polsce płaca minimalna. Najmniejsze pensje poniosły się do poziomu 2.600 PLN (1.878 na rękę), a stawka godzinowa w umowach na zlecenie oraz świadczeniu usług 17 PLN (11 netto). To nie wszystko. Z minimalnego wynagrodzenia został wyłączony dodatek stażowy. Dotąd wyłączone były tylko dodatek za pracę w nadgodzinach, nagroda jubileuszowa oraz odprawy emerytalna i rentowa – do tej listy dojdzie jeszcze dodatek stażowy.

Co ważne, w umowie zlecenia lub świadczenia usług nie musi być godzinowej stawki, zapłata może być ustalona kwotowo. Jednak zleceniobiorca czy świadczący usługi ma prawo sprawdzić, czy otrzymana kwota podzielona przez liczbę godzin nie jest niższa od gwarantowanej stawki minimalnej. Zleceniodawca, który ją zaniża, podlega grzywnie od 1000 do 30.000 PLN.×

Zamówić rozmowę