Wzrost minimalnego wynagrodzenia

We wtorek, 10 września, polski rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2020. O stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 zł. Na rok 2021 planowane jest podwyższenie stawki do 3000 zł netto.×

Zamówić rozmowę