Wzrost płacy minimalnej od 1 lipca 2023

Wzrost płacy minimalnej od 1 lipca 2023

Płaca minimalna wzrośnie po raz drugi w tym roku. Od 1 lipca 2023 pełnoetatowy pracownik nie będzie mógł zarabiać mniej niż 3600 zł brutto. Da to kwotę netto 2511,76 PLN. Oznacza to, ze wszyscy pracodawcy od 1 lipca będą musieli sporządzić aneksy do umów, jeżeli ich pracownicy zarabiali do tej pory poprzednią stawkę minimalną.

Przy tej kwocie składki będą wyglądały następująco:

  • Składki ZUS dla 3600 zł brutto to 493,56 zł
  • Składka emerytalna 351,36 zł
  • Składka rentowa 54,00 zł
  • Składka chorobowa 88,20 zł
  • Składka zdrowotna 279,58 zł


×

Zamówić rozmowę