Wzrost płacy minimalnej w 2022

Pojawia się nowa istotna informacja dla przedsiębiorców i pracowników. W 2022 wzrośnie kwota płacy minimalnej w Polsce. W przyszłym roku płaca minimalna osiągnie kwotę 3010 PLN. Jest to kwota brutto, od której odjąć należy jeszcze składki ZUS oraz podatek PIT.

 

Minimalna kwota netto w 2022

W stosunku do najniższej wypłaty netto w 2021 – 2.061,67 PLN – w roku 2022 wzrośnie ona o 147,89 PLN, co daje najniższą kwotę netto 2.209,56 PLN. W skali brutto jest to podwyżka o 210 PLN. Warto jeszcze wspomnieć, że stawka  godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 PLN. Suma do wypłaty (netto). W skali roku pracownicy spodziewać się mogą podwyżki w kwocie 1774,68 PLN.

Płaca minimalna a nowe przepisy

Rząd pracuje aktualnie nad zmianą przepisów podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jeżeli program ten wejdzie w życie pracownicy uzyskujący minimalne wynagrodzenie za pracę mogą zyskać dodatkową podwyżkę płacy. Od stycznia wzrosnąć ma zarówno kwota wolna od podatku, jak i aktualnie obowiązujące progi podatkowe. Jeżeli w 2022 w życie wejdą przepisy Polskiego Ładu w jego planowanej formie pracownicy osiągający minimalne wynagrodzenie w kwocie 3010 zł brutto na nowych przepisach zyskają 154 PLN netto, co w skali roku da podwyżkę rzędu 1848 PLN.



×

Zamówić rozmowę