Wzrost polskiego PKB

W chwili obecnej Polska jest jednym z liderów wzrostu gospodarczego pośród krajów Unii Europejskiej.
Wg. szacunku GUS Produkt Krajowy Brutto (PKB) w pierwszym kwartale 2019 roku wzrósł o 4,6 proc. rdr wobec wzrostu na poziomie 4,9 proc. rdr w ostatnim kwartale roku 2018.
W porównaniu do pozostałych krajów UE w tej kwestii, polska gospodarka prezentuje się bardzo dobrze zajmując trzecie miejsce obok Rumunii oraz Węgier.×

Zamówić rozmowę