Wzrost zapotrzebowania na pracowników z Ukrainy

Według raportu Work  Service około 40% polskich firm planuje zatrudnić pracowników z Ukrainy. Po raz pierwszy od 1989 r. Polska tak wyraźnie odczuwa niedobory kadrowe. Już dziś możemy wyszczególnić całe sektory gospodarki, które miałyby duże trudności z ciągłością realizacji zamówień, bez udziału pracowników zza granicy. Z naszych najnowszych badań wynika, że aż 39% firm planuje rekrutacje Ukraińców, ze względu na braki kandydatów na rodzimym rynku pracy.
W rozbiciu na branże, sektor produkcyjny najczęściej poszukuje pracowników ukraińskich – 56% firm, z kolei w handlu i usługach rekrutacje takich pracowników rozważa odpowiednio: 38,9% i 33,8% firm. Pracowników z Ukrainy najczęściej poszukują duże przedsiębiorstwa (pow. 250 osób), głównie osób do pracy na niższych szczeblach. W ostatnich miesiącach obserwujemy nowy trend związany z chęcią zatrudniania pracowników z Ukrainy na stanowiska wymagające kwalifikacji.×

Zamówić rozmowę