X-Trade Brokers w maju 2016 na WGPW

X-Trade Brokers, największa firma brokerska w Polsce prowadzaca obrot instrumentami pochodnymi,  w maju 2016 zadebiutuje  na Warszawskiej Giełdzie papierów Wartościowych. W swojej strategii X-Trade Brokers planuje

akwizycje na globalnym rynku brokerskim -poinformował prezes Jakub Maly. X-Trade Brokers oczekuje również utrzymania wysokiego tempa wzrostu bazy klientów i poziomu marż z lota.
„Uwzględniajmy ekspansję przez procesy konsolidacyjne. Potencjalne akwizycje miałyby na celu pozyskanie zdrowej bazy klientów lub znanej marki. Przy ekonomicznym sensie transakcji każdy cel niezależnie od lokalizacji będzie rozważany” – powiedział Maly podczas konferencji prasowej na temat IPO spółki.
Jakub Zabłocki – założyciel, główny akcjonariusz i akcjonariusz sprzedający pakiet akcji w ofercie – dodał, że wierzy w konsolidację brokerów chociażby w Europie, a status giełdowy da X-Trade Brokers lepszą pozycję negocjacyjną w procesie konsolidacyjnym. Wcześniej X-Trade Brokers składał ofertę na Alpari – brytyjskiego brokera, który stracił płynność, ponieważ musiał wziąć na siebie straty klientów podczas pamiętnego dnia umocnienia CHF w styczniu 2015 roku.
X-Trade Brokers liczy na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu klientów na rynkach, na których broker jest obecny (w ub.r. baza wzrosła o ok. 23% r/r do ponad 15 tys. aktywnych rachunków).
„Prowadzimy intensywny marketing, w tym inicjatywy na rzecz klientów detalicznych, jak działania społecznościowe, edukacyjne. W efekcie odnotowujemy wzrost obrotów, utrzymanie istniejących klientów i stabilny napływ nowych przy utrzymaniu marży z lota na stabilnym poziomie” – wymienił Maly.
„W zależności od wprowadzania regulacji prawnych umożliwiających prowadzenie działalności brokerskiej, jak nasza, będziemy wchodzić do kolejnych krajów Ameryk Łacińskiej i Południowej” – zaznaczył prezes X-Trade Brokers.
Broker stawia sobie za cel osiągnięcie liczby klientów w tym regionie globu na poziomie do 25% całkowitej bazy klientów w ciągu 3 lat.
Cena maksymalna w ofercie akcji X-Trade Brokers Domu Maklerskiego została ustalona na 13 zł za walor.
Oferta publiczna nie więcej niż 16,433 mln akcji X-Trade Brokers DM, stanowiących nie więcej niż 14% kapitału i sprzedawanych przez XXZW Investment Group rozpoczęła się w dziś publikacją prospektu.
Spółka podała, że zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich 117 383 635 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (które z chwilą dematerializacji staną się akcjami zwykłymi na okaziciela) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje oferowane w dniach 18-25 kwietnia. Na datę prospektu intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym ok. 10-15% liczby akcji oferowanych. Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu 26 kwietnia inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach 27-28 kwietnia. Ostateczna cena zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, tj. w dniu 26 kwietnia. Około 6 maja planowany jest pierwszy dzień notowania akcji na GPW.
Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy.×

Zamówić rozmowę