Zakładanie firm w Polsce dla cudzoziemców

Progress Holding posiada 15 letnie doświadczenie w zakładaniu firm dla cudzoziemców. Obsługujemy naszych klientów w językach: polskim, rosyjskim i angielskim.

Najpopularniejsza forma prowadzenia firmy w Polsce dla cudzoziemców jest założenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością, dalej Sp z o o., mniej popularnym jest rejestracja działalności gospodarczej. Jest to odwrotnie niż w przypadku Polaków, dlaczego tak się dzieje wyjaśniamy poniżej. Proces założenia spółki dla cudzoziemców jest taki sam jak dla Polaków

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Rejestracja spółki z ograniczona odpowiedzialnością polega na sporządzeniu umowy spółki i rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Umowę spółki można sporządzić na podstawie pełnomocnictwa.

Sposób założenia spółki: poprzez internet na portalu S24, droga ta jest szybsza i prostsza, lub poprzez sporządzenie umowy spółki u notariusza i przekazanie wniosków papierowych, droga ta jest dłuższa, droższa ale umożliwia założenie spółki na podstawie pełnomocnictwa i nie jest wymagane przechodzenie Procesu przygotowawczego w tym posiadanie podpisu elektronicznego.

Proces założenia spółki: taki sam jest dla cudzoziemców jak i obywateli polskich. Założenia spółki poprzez internet wymaga przygotowania dokumentów; umowy spółki, oświadczenie o wniesieniu kapitału, listy wspólników, oświadczenie o byciu lub niebyciu cudzoziemcem, oświadczenie adres do korespondencji do członków zarządu i udziałowców w UE. Proces wypełnienia dokumentów w S24 jest następujący; na początku w zakładce ,,Dokumenty,, wypełnia się umowę spółki, oświadczenie o wniesieniu kapitału, listy wspólników. Następnie sporządza się oświadczenie o byciu lub niebyciu cudzoziemcem wg wzoru zaczerpniętego z internetu, oświadczenie adres do korespondencji. Każdy z dokumentów należy podpisać elektronicznie przez wszystkich udziałowców Następnie w zakładce ,,Wnioski,, wybiera się wniosek rejestracji nowej spółki i załącza dokumenty do Wniosku. Upewnijcie się, że załączyliście wszystkie dokumenty. Później nie będzie powrotu do tej funkcji. Wypełnia się wniosek, podpisuje się elektronicznie i ostatnia czynnością jest użycie przycisku ,,Opłać i wyślij,, Po tym upewnijcie się z do wniosku została dodana sygnatura sądu. Jeśli sygnatury brak w ciągu 24 godzin lepiej zadzwonić i upewnić się, że wasz wniosek dotarł do KRS. Niestety na obecna chwilę firma obsługująca S24 nie widzi czy wniosek skutecznie dotarł do KRS.

Osobowość prawna: Sp. z o.o. posiada osobowość prawną.

Odpowiedzialność: udziałowcy spółki ponoszą odpowiedzialność do wysokości kapitału.

Minimalna kwota kapitału: 5 000 zł dla Sp z o.o. dla Spółki Akcyjnej 100 000 zł

Koszty: poprzez internet opłata sądowa wynosi 350 zł, składając dokumenty papierowe opłata wynosi 500 zł.

Zalety: Sp z o o jest najbardziej popularna formą spółki kapitałowej, ponieważ jest najtańsza. Ogranicza ryzyko wspólników i zarządu. Zakładanie spółki przez internet jest szybsze i prostsze. Podpis elektroniczny ePuap jest niezbędny. W przypadku cudzoziemców wymaga zawczasu posiadania PESEL i rejestracji podpisu ePuap. Okres rejestracji spółki: w przypadku zakładanie spółki przez internet szacunkowy okres wynosi ok 7 dni. Wnioski o zmianę wpisu są rozpatrywane znacznie dłużej ok 1 miesiąca a to i dłużej. Niski kapitał zakładowy.

Wady: Dla cudzoziemców obsługa S24 jest skomplikowana. Brak wersji językowych, brak objaśnień, na support trzeba czekać 2-5 godzin. Bez wsparcia osoby z doświadczeniem przejście procedury nie jest możliwe. Zakładanie spółki przez internet jest dostępne tylko według popularnych standardów, nie można dowolnie skonstruować umowy spółki. Nie wszystkie dokumenty są w szablonach i należy wiedzieć jakie dokumenty dodatkowo stworzyć.

Udziałowcy: udziałowcami mogą być cudzoziemcy, nie wymaga to żadnej zgody.

Zarząd: członkami zarządu mogą być cudzoziemcy, w tym przypadku nie ma ograniczeń

Proces przygotowawczy: cudzoziemcy przed rejestracja spółki przez internet muszą posiadać PESEL i podpis elektroniczny np. ePuap. Bez tego nie jest możliwa rejestracja w S24 ani podpisanie dokumentów.

Otwarcie rachunku bankowego: w ostatnim czasie obserwuje się ograniczenie banków do otwierania rachunków bankowych dla firm które posiadają właścicieli nierezydentów. Jednakże kilka banków udostępnia taka usługę.

Skorzystajcie z bezpłatnej konsultacji i napiszcie – office@progressholding.pl

Polska należy do stabilnych i dynamicznie rozwijających krajów w Europie, jest szóstą gospodarką UE.

Polska plasuje się na 39 miejscu z 189 krajów pod względem swobody prowadzenia działalności gospodarczej i komfortu prowadzenia biznesu dla przedsiębiorców.

  • Będąc właścicielem firmy w Polsce, można działać w całej UE. W takim przypadku firma jest zwolniona z opłat celnych i automatycznie staje się członkiem europejskich programów kredytowych i wspomagania biznesu.
  • Członkowie zarządu polskiej firmy, mogą uzyskać roczną wizę z prawem do pracy, co daje możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt (karty czasowego pobytu), a następnie stały pobyt i obywatelstwo Polski dla siebie i członków rodziny.
  • Dzieci członków zarządu mogą ubiegać się o bezpłatną edukację w EU.
  • Możliwość uzyskania dotacji i grantów unijnych na rozwój firmy.
  • Optymalny system podatkowy w porównaniu z innymi krajami europejskimi – w Polsce, podatek dochodowy CIT wynosi 9% (przy sprzedaży do 1,2 mln EUR) , podczas gdy w Niemczech – 30%, Węgrzech – 20,6%, Estonii – 21%.

Poznaj jak zakładać spółki dla cudzoziemców, jak tanio założyć spółkę, jakie są uwarunkowania prowadzenia działalności w Polsce – napisz do nas

Od 2019 r. podatek dochodowy dla firm wynosi tylko 9%. Skorzystaj z naszego 15 – letniego doświadczenia i załóż firmę w Polsce. Jeśli udzielisz pełnomocnictwa nie musisz przyjeżdzać, a cała procedura trwa około miesiąca.

Wykorzystaj możliwości polskiego rynku i sprzedawaj swoje towary i usługi.

Uzyskaj bezpłatną konsultację i napisz do nas – office@progressholding.pl