Zasiłek chorobowy w Polsce

W Polsce zwolnienie lekarskie lub orzeczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby nazywa się zwolnieniem lekarskim lub w skrócie L4.

Nie wszystkie kategorie pracowników mogą otrzymać zwolnienie chorobowe. Wszystko będzie zależało od typu umowy o pracę, którą pracownik podpisał z pracodawcą. Gwarantujemy, że tylko pracownicy posiadający ubezpieczenie zdrowotne będą mogli otrzymać to zaświadczenie.

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo, jakie rodzaje umów przewidują zwolnienie chorobowe:

Umowa o pracę

Umowa ta przewiduje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne z comiesięcznym opłacaniem odpowiednich składek. Pracując na podstawie tej umowy, pracownik ma gwarancję otrzymania zaświadczenia od lekarza w przypadku choroby, na podstawie którego wypłacane jest mu odszkodowanie pieniężne od pracodawcy lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Zaświadczenie to będzie również traktowane jako podstawa prawna, aby pracownik nie stawił się w miejscu pracy w wyznaczonym przez lekarza terminie, bez negatywnych konsekwencji.

WARTO WIEDZIEĆ! W całym roku kalendarzowym pracodawca płaci pracownikowi tylko 33 dni chorobowe, powyżej 33 dni – wypłaty dokonuje ZUS. Kolejny ważny punkt – jeśli pracownik ma ponad 50 lat, pracodawca w tym przypadku opłaca tylko 14 dni chorobowych, powyżej 14 dni – płaci ZUS.

Umowę zlecenia (Umową zlecenia)

W takim przypadku sytuacja ze zwolnieniem chorobowym będzie bardziej skomplikowana. Przy tej formie umowy (przewiduje ona jedynie wypłatę wynagrodzenia za ilość wykonanej pracy lub liczbę przepracowanych godzin), jeśli pracownik jest chory i nie wykonuje pracy, nie przewiduje się w tym przypadku żadnych płatności.

WAŻNE WIEDZIEĆ! Dzięki tej formie umowy pracownik może samodzielnie podjąć decyzję o ubezpieczeniu zdrowotnym na własny koszt, składając u pracodawcy wniosek o odpowiednią rejestrację w ZUS. W takim przypadku składki będą wypłacane z wynagrodzenia pracownika. Aby otrzymać rekompensatę, składki muszą być opłacane regularnie przez co najmniej trzy miesiące bez przerwy. Wypłaty za zwolnienie chorobowe będzie wypłacał ZUS.

Do 15 dnia każdego miesiąca wszystkie składki muszą być opłacane przez pracownika lub pracodawcę.

Umowa o pracę (Umowa o dzieło)

Umowa ta w ogóle nie przewiduje możliwości opłacania składek w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby.

 

Jak uzyskać zwolnienie chorobowe

Aby uzyskać zwolnienie chorobowe, w przypadku problemów zdrowotnych pracownik tego samego dnia musi zgłosić się do lekarza, który ma podpisaną umowę z ZUS. Dotyczy to zarówno lekarzy ogólnych, jak i lekarzy specjalistów.

Po tym, jak lekarz oceni stan pacjenta, wypisze zwolnienie lekarskie z pracy na określony czas. Zwolnienie to może zostać przedłużone w razie potrzeby podczas przyszłych wizyt.

Podczas wizyty u lekarza pracownik będzie musiał podać informacje o firmie zatrudniającej – nazwę oraz NIP.

Po wizycie u lekarza pracownik będzie musiał powiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności. Można to zrobić osobiście lub telefonicznie.

 

Ile wynagrodzenia pracownik może otrzymać w Polsce podczas choroby

W Polsce doświadczenie zawodowe nie wpływa na wysokość rekompensaty pieniężnej za czas choroby. Wysokość tego odszkodowania będzie zależeć od przyczyny niezdolności do pracy i będzie obliczana jako procent wynagrodzenia pracownika:

  • W przypadku choroby zakaźnej i w przypadku kwarantanny – 80%
  • W ciąży – 100%
  • W razie wypadku w drodze do miejsca pracy – 100%
  • Zwolnienia chorobowe dla dawców – 100%.

Forma obliczania wypłaty zwolnienia chorobowego w Polsce – wynagrodzenie za ostatni rok pracy należy podzielić przez 365. Za każdy dzień kalendarzowy na zwolnieniu chorobowym osoba otrzymuje 80-100% wynikającego z tego średniego dziennego wynagrodzenia.

 

Czas spędzony na zwolnieniu chorobowym w Polsce

Maksymalna długość pobytu na zwolnieniu chorobowym z zachowaniem płatności w Polsce wynosi 182 dni w roku kalendarzowym. Jeśli osoba nie wyzdrowiała, może wystąpić do ZUS o świadczenia rehabilitacyjne. Świadczenie to może być wypłacane maksymalnie przez 12 miesięcy.

WAŻNE! Orzeczenia o niepełnosprawności w Polsce wydawane są wyłącznie w formie elektronicznej. Dlatego wszelkie informacje od lekarza prowadzącego trafiają natychmiast do pracodawcy i ZUS.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z nami pod adresem Progress Holding office@progressholding.pl

Zasiłek chorobowy w Polsce


×

Zamówić rozmowę