Zawieszenie działalności Spółki z o.o. – specyfika

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej spółki może trwać maksymalnie od 1 do 24 miesięcy. Z możliwości zawieszenia działalności można skorzystać pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników w dniu składania wniosku o zawieszenie. W tym okresie spółka ma obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia jakąkolwiek osobę w ramach stosunku pracy, nie jest możliwe zawieszenie przez niego wykonywania działalności. Natomiast jeśli przedsiębiorca współpracuje z osobami w ramach innego stosunku prawnego (na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło), nie ma tu przeszkód do podjęcia zawieszenia. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej.

 

W okresie trwania zawieszenia przedsiębiorca ma prawo i obowiązek:

 

  • do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów

 

  • do przyjmowania należności i regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia działalności gospodarczej

 

  • do sprzedaży własnych środków trwałych i wyposażenia

 

  • do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem działalności oraz uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów, które powstały przed zawieszeniem

 

  • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością wykonywaną przed zawieszeniem

 

Ponadto spółka, która zawiesiła działalność, jest zwolniona z obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

 

Zwolnienie nie dotyczy:

 

  • podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE

 

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

 

  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary

 

  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego


×

Zamówić rozmowę