Zawieszenie działalności Spółki z o.o.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej spółki może trwać maksymalnie od 1 do 24 miesięcy. Z możliwości zawieszenia działalności można skorzystać pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników w dniu składania wniosku o zawieszenie. W tym okresie spółka ma obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia jakąkolwiek osobę w ramach stosunku pracy, nie jest możliwe zawieszenie przez niego wykonywania działalności. Natomiast jeśli przedsiębiorca współpracuje z osobami w ramach innego stosunku prawnego (na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło), nie ma tu przeszkód do podjęcia zawieszenia. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej.

 

W okresie trwania zawieszenia przedsiębiorca ma prawo i obowiązek:

 

  • do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów

 

  • do przyjmowania należności i regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia działalności gospodarczej

 

  • do sprzedaży własnych środków trwałych i wyposażenia

 

  • do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem działalności oraz uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów, które powstały przed zawieszeniem

 

  • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością wykonywaną przed zawieszeniem

 

Ponadto spółka, która zawiesiła działalność, jest zwolniona z obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

 

Zwolnienie nie dotyczy:

 

  • podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE

 

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

 

  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary

 

  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego

 

WAŻNE! Nie możesz fakturować i sprzedawać towarów ani usług.

 

UWAGA! Informacja o zawieszeniu działalności przesyłana jest drogą elektroniczną do Centralnego Rejestru Podmiotów Prawnych – Krajowego Rejestru Podatników (CRP KEP) oraz Krajowego Rejestru Urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. Rejestru REGON). Będą jednak przesyłane tylko do ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) z CRP KEP. Nie musisz więc osobno zgłaszać zawieszenia do ZUS.

WAŻNE! Wyrejestrowanie firmy jako płatnika w ZUS następuje automatycznie. Natomiast wspólnicy będący płatnikami własnych składek ubezpieczeniowych muszą osobiście odmówić rejestracji w ZUS jako płatnicy i wyrejestrować się z ubezpieczenia.
Zawieszenie działalności Spółki z o.o.

Wznowienie działalności firmy

 

Jeżeli w ciągu 24 miesięcy nie wystąpisz o wznowienie działalności, firma automatycznie wznowi działalność.

W trakcie  pandemii koronawirusa niektóre firmy decydują się na zamknięcie. Zalecamy przedsiębiorcom zawieszenie działalności firmy na 24 miesiące. Ten krok jest bardziej opłacalny finansowo – jest tańszy, a także pozostaje manewr do dalszych działań i pracy na korzystniejszych warunkach, które na pewno się pojawią!

Po szczegóły napisz do nas na office@progressholding.pl

 ×

Zamówić rozmowę