Zerowy PIT bez poprawek

Niedługo wejdzie w życie ustawa o zerowym PIT dla osób do 26. roku życia. W piątek Senat nie zgłosił żadnych poprawek do ustawy. Zerowy PIT będzie obowiązywał już od 1 sierpnia 2019. Ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby nie mające więcej niż 26 lat (kwota nie przekraczająca 85 tys. 528 zł w bieżącym roku podatkowym).×

Zamówić rozmowę