Zerowy PIT dla młodych

1 sierpnia 2019 roku weszła w Polsce ustawa o zerowym PIT dla osób do 26 roku życia. Ta korzyść wynika z ustawy zwalniającej od podatku wszystkich pracujących na umowę o pracę i na umowę zlecenie, którzy nie ukończyli 26 lat. Ci, którzy zarabiają na umowy o dzieło oraz młodzi przedsiębiorcy niestety nie skorzystają z tego zwolnienia, czyli z zerowego PIT-u. Ile zyskają osoby poniżej 26 lat na zerowej stawce PIT?

Ulga dotyczy przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby nie mające więcej niż 26 lat. Dla skorzystania z ulgi nie ma znaczenia czy zarobki wynoszą nie więcej niż 7127 zł brutto miesięcznie, czy pracujący zmieścił się w rocznym limicie zarabiając nieregularnie. Jest to wysokość nieprzekraczająca w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (z uwagi na to, że regulacja wchodzi w życie z 1 sierpnia, w 2019 r. zwolnienie ma zastosowanie proporcjonalne – jego limit wynosi 35 636,67 zł)

Z ulgi niestety nie będą mogły skorzystać osoby zatrudnione na staż studencki czy w ramach praktyk absolwenckich. Ulga tych wynagrodzeń nie obejmuje. Warto też zaznaczyć, że oszczędność nie wyniesie 18%, ale jedynie 8. Wynika to z tego, iż osoby objęte zerowym PIT-em zwolnione są jedynie z płacenia podatku, ale ze składki zdrowotnej już nie. Od stycznia 2020 pracodawca nie będzie pobierał zaliczek na podatek automatycznie.Trzeba wspomnieć, że zerowy PIT dla młodych to posunięcie pionierskie jeżeli chodzi o Europę.×

Zamówić rozmowę