Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia

1 sierpnia 2019 roku weszła w Polsce ustawa o zerowym PIT dla osób do 26. roku życia. Dotyczy on przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby nie mające więcej niż 26 lat (kwota nie przekraczająca 85 tys. 528 zł w bieżącym roku podatkowym). Z ulgi niestety nie będą mogły skorzystać osoby zatrudnione na staż studencki czy w ramach praktyk absolwenckich. Ulga tych wynagrodzeń nie obejmuje. Warto też zaznaczyć, że oszczędność nie wyniesie 18%, ale jedynie 8. Wynika to z tego, iż osoby objęte zerowym PIT-em zwolnione są jedynie z płacenia podatku, ale ze składki zdrowotnej już nie.×

Zamówić rozmowę