Zezwolenie na pobyt w Polsce

Zezwolenie na pobyt w Polsce lub zezwolenie na pobyt na czas określony jest zezwoleniem na pobyt czasowy uprawniającym obcokrajowca do pobytu i pracy w Polsce w zależności od ważności zezwolenia (zezwolenie może być wydawane na okres od 3 miesięcy do 3 lat, a wydane zezwolenie może zostać przedłużone po wygaśnięciu). Pragniemy zauważyć, że w Polsce procedura uzyskania zezwolenia na pobyt jest stosunkowo prosta, w przeciwieństwie do innych krajów UE. Dlatego jeśli zdecydujesz się zrobić pierwszy krok na drodze do uzyskania obywatelstwa w kraju europejskim i uzyskać nieograniczony ruch w strefie Schengen, oficjalnie znaleźć pracę lub otworzyć własną działalność gospodarczą i spółkę, możesz uzyskać pozwolenie na pobyt w tym kraju. Poniżej rozważymy niektóre funkcje i procedury do tego niezbędne.

Oficjalne podstawy uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce:

 • własna działalność gospodarcza
 • zatrudnienie na podstawie długoterminowej umowy o pracę
 • studia na uniwersytecie
 • małżeństwo z obywatelem polskim
 • zjazd rodzinny (jeśli jedno z małżonków ma status stałego pobytu)
 • ofiary handlu ludźmi

Dokumenty wymagane do uzyskania zezwolenia na pobyt:

Należy zauważyć, że lista ta może się różnić w zależności od tego, jakie dokumenty przedłożysz – praca, nauka, zjazd rodzinny itp. Zawsze możesz znaleźć aktualną listę dokumentów na oficjalnej stronie internetowej – https://www.gov. pl/web/uw-mazowiecki/korzystać-na-pobyt2

Niezależnie od przyczyny przedkładane są następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o zezwolenie na pobyt w dwóch egzemplarzach
 • 4 zdjęcia wykonane nie później niż 6 miesięcy w momencie składania, rozmiar 3,5 cm-4,5 cm. (Można to zrobić na miejscu, cena 20-25 PLN)
 • paszport – oryginał i kopie wszystkich stron w 2 egzemplarzach (można wykonać na miejscu)
 • opłata za rozpatrzenie wszystkich dokumentów – 440 PLN
 • ubezpieczenie medyczne (jeśli masz umowę o pracę, pracodawca zapewnia wyciąg). Ubezpieczenie jest w Polsce obowiązkowe.
 • potwierdzenie dostępności regularnego źródła dochodu (800 PLN na każdego członka rodziny – 2020 r.). Możesz dostarczyć wyciąg bankowy.

Ponadto powinieneś być przygotowany na następujące wymagania:

 • umowa najmu (dla studentów – potwierdzenie z administracji hostelu)
 • rejestracja – adres wskazany na odwrocie karty w miejscu zamieszkania.
 • dla studentów – potwierdzenie przyjęcia do instytucji edukacyjnej (zaświadczenie o przyjęciu)
 • zjazd rodzinny – kopia karty miejsca zamieszkania małżonka i akt małżeństwa

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt na podstawie zatrudnienia konieczne będzie przedstawienie następujących potwierdzeń:

 • od pracodawcy, na podstawie którego masz półroczną wizę pracowniczą
 • umowa o pracę, w której należy ustalić wysokość wynagrodzenia

UWAGA! Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim w oryginale lub kserokopii w zgodności z oryginałem w celu weryfikacji. W przypadku dokumentów w języku obcym należy przygotować tłumaczenia na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego!

Rejestracja dokumentu pobytowego

Jeśli przygotowałeś pełny pakiet dokumentów, musisz przyjść do Wydziału Pracy z Cudzoziemcami Urzędu Wojewódzkiego, niezwłocznie uiścić opłatę w wysokości 440 PLN i skontaktować się ze specjalistą oddziału.

Po sprawdzeniu dokumentów i braku komentarzy do nich otrzymujesz potwierdzenie, że dokumenty zostały zaakceptowane. Za pomocą tego dokumentu możesz legalnie przebywać w Polsce, nawet jeśli wiza wygasła. Czas rozpatrywania dokumentów może potrwać od 2 do kilku miesięcy.

W ciągu 7 do 14 dni od daty złożenia wniosku powinieneś otrzymać oficjalne pismo stwierdzające, że twoje dokumenty zostały przyjęte. Pismo będzie zawierać imię i nazwisko pracownika prowadzącego działalność wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi kontaktowymi. Jeśli wynik będzie pozytywny, otrzymasz kolejny oficjalny list z prośbą o podpisanie decyzji.

UWAGA! Jeśli odmówiono Ci ubiegania się o zezwolenie na pobyt, możesz napisać oświadczenie o zwrocie opłaty.

Uzyskanie zezwolenia na pobyt

Dokumentem uzyskania zezwolenia na pobyt jest plastikowa karta – dokument biometryczny według wzoru europejskiego. Pełni następujące funkcje:

 • poświadcza tożsamość cudzoziemca
 • wskazuje i potwierdza ważność
 • daje prawo do swobodnego wjazdu i zamieszkania (nie do pracy!) W krajach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu pół roku
 • daje prawo do zakupu ruchomości i nieruchomości

Jak napisaliśmy powyżej, jeśli Twoje zapytanie zostanie pomyślnie rozpatrzone, będziesz musiał przyjść do działu, w którym przesłałeś dokumenty, uiścić opłatę w wysokości 50 PLN za wykonanie karty i przekazać odciski palców dla danych biometrycznych. Od tego momentu rozpoczyna się proces produkcji samej karty. Może trwać od 2 tygodni do miesiąca.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu zezwolenia na pobyt lub masz dodatkowe pytania dotyczące dokumentacji, napisz do nas, zawsze chętnie Ci pomożemy: office@progressholding.pl

Zezwolenie na pobyt w Polsce


×

Zamówić rozmowę