Zgłoszenie w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

13 lipca mija termin zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zgłoszenie składa się z 4 etapów. Podania NIP-u i formy spółki, wybrania/wygenerowania zgłoszenia, wypełnienia formularza oraz podpisu. Aplikacja dopuszcza możliwość podpisania zgłoszenia podpisem kwalifikowanym oraz profilem zaufanym przez ePUAP.

Poniżej przedstawiamy dane, jakie są wymagane w formularzu:

Sekcja  A1:

NIP, KRS, nazwa firmy i forma działalności

Sekcja A2:

Aktualny adres siedziby

Sekcja B1:

Dane idetyfikacyjne beneficjenta/reprezentanta – imię, nazwisko, adres, PESEL, obywatelstwo

Sekcja B2:

Informacja o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta/informacja o reprezentacji

Cały proces kończy się klauzulą odpowiedzialności, podpisem i przesłaniem zgłoszenia.

Ważne! Do zatwierdzenia i wysłania zgłoszenia potrzebny jest profil na ePUAP, dając możliwość potwierdzenia dokumentu profilem zaufanym (aby go złożyć potrzebny jest wyrobiony numer PESEL – osobisty numer identyfikacyjny) lub podpis kwalifikowany. Nie spełniając tych warunków wysłanie zgłoszenia nie będzie możliwe.

Zgłoszenie w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych


×

Zamówić rozmowę