Zmiana na stanowisku Prezesa Narodowego Banku Ukrainy

Przecieki o rezygnacji Prezesa NBU sa obecne w mediach od jakiegoś czasu. Trudno dociec o przyczynie rezygnacji.
Ważniejszym jest wybór następcy. Prezydent zdaje sobie sprawę, że następcą musi być osoba, która zaakceptują kredytodawcy międzynarodowi, w przeciwnym razie trudno będzie negocjować pożyczki i dalsze finansowanie, a wahania kursu grywny wzrosną. Z drugiej strony występuje chęć postawienia osoby spolegliwej.

Pomimo różnych ocen Gontariewa skutecznie współpracowała z międzynarodowymi kredytodawcami i zmniejszyła rozdrobnienie ukraińskiego systemu bankowego.Cz koszty tych zmian mogły być mniejsze oceni historia.
Przyszłość kursu grywny zależy od wyboru rosądnego następcy, będziemy bacznie obserwować rozwój wydarzeń.×

Zamówić rozmowę