Zmiana wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2024

Zmiana wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2024

Od nowego roku weszły kolejne zmiany minimalnego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Od 01.01.2024 minimalne wynagrodzenie brutto dla pracowników na umowach o pracę wzrosło z 3600 PLN do 4242 PLN. Stawka płacy minimalnej za godzinę brutto to w chwili obecnej 27,70 PLN.

 

W związku z powyższym pracodawcy powinni podpisać aneksy do umów o prace dla swoich pracowników, którzy dotychczas pracowali za minimalne wynagrodzenie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679).×

Zamówić rozmowę