Zmiany dla pracowników zagranicznych w Polsce w 2022

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Od 2022 roku spodziewanych jest w Polsce szereg zmian, znacznie ułatwiających proces legalizacji pracy w Polsce dla cudzoziemców. Oto lista najważniejszych zmian.

 • Aby otrzymać kartę pobytu, nie musisz już potwierdzać miejsca zamieszkania – wystarczy spełnić tylko kryterium wypłacalności
 • Od stycznia 2022 r. wzrośnie minimalny dochód na pobyt – wnioskodawca będzie musiał wykazać dochód na poziomie co najmniej 776 zł netto miesięcznie i co najmniej 600 zł miesięcznie na każdą osobę pozostającą na utrzymaniu (wcześniej kwoty te wynosiły 701 i 528 zł)
 • Dochód na kartę pobytu można podać z kilku miejsc pracy
 • Ustalono termin oczekiwania na podjęcie decyzji w sprawie karty pobytu na 60 dni
 • Ułatwiona procedura zmiany pracy z kartami pobytu, ale proces będzie płatny, a zmiana danych będzie kosztować 220 zł
 • W przypadku „łączenia rodzin” nieletnimi będą osoby, które w momencie składania wniosku miały mniej niż 18 lat, niezależnie od wieku w momencie wydania decyzji
 • Kartę Polaka można uzyskać na podstawie posiadanej przez rodziców Karty Polaka lub posiadania jej przez dziadków, niezależnie od wieku wnioskodawcy.

Zatrudnienie i płace

Dla wielu obcokrajowców przyjeżdżających do Polski zatrudnienie jest jednym z ważnych tematów, przyjrzyjmy się kilku zmianom w 2022 r. w tym obszarze:

 • Po pierwsze podwyżka płacy minimalnej do 3010 zł, a godzinowa do 19,70 zł
 • Przedłużenie czasu ważności oświadczenia do 24 miesięcy (obecnie 6 miesięcy). Dotyczy to również zezwoleń sezonowych.
 • Rozszerzenie uprawnień urzędu pracy. Jeśli wcześniej urzędy pracy skupiały się wyłącznie na osobach, które straciły pracę i bezrobotnych, to teraz będzie to dotyczyć także osób, które pracują w tym samym miejscu, ale chciałyby zmienić miejsce pracy. Również bez zwolnienia możliwe będzie podniesienie kwalifikacji w specjalności lub zdobycie nowej.
 • Zaostrzenie dla polskich pracodawców płacących wynagrodzenia „pod stołem”. Teraz odpowiedzialność zostanie całkowicie zdjęta z pracowników i przeniesiona w całości na pracodawców.

Dobrą wiadomością jest to, że zgodnie z wynikami badań, wiele przedsiębiorstw w Polsce planuje w ciągu 12 miesięcy podnieść płace swoich pracowników. Stwierdzało to ponad 70% przedsiębiorców.

Rozważając temat zatrudnienia, przypominamy, że nie należy również zapominać o karze za nielegalne zatrudnienie. Może to prowadzić do zapłaty bardzo wysokich grzywien i deportacji z zakazem.

Podatki

Wiele zmian planowanych jest w ramach Polskiego Ładu. Minimum niepodlegające opodatkowaniu powinno wzrosnąć do 30 000 zł, a poziom, od którego będzie pobierany podwyższony podatek (32%) wzrasta do 120 000 zł, do tej kwoty naliczany jest podatek w wysokości 17%.

 • Spodziewany jest wzrost emerytur. Stanie się tak nie dzięki waloryzacji, ale zniesieniu podatków dla nisko opłacanych obywateli mieszkających w Polsce
 • W 2022 r. nastąpi wzrost płatności na „kartę podatkową”
 • Przewiduje się również zmiany w systemie opodatkowania właścicieli nieruchomości. W rezultacie cena wynajmu może wzrosnąć.

Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że Polski Ła wprowadzi wiele zmian podatkowych, które wpłyną zarówno na przedsiębiorców, jak i pracowników.

Zdrowie i zasiłek chorobowy

Zmienią się zasady wypłaty zwolnienia chorobowego. Pobyt w szpitalu zostanie teraz zwiększony i opłacony w wysokości 80% (zamiast 70%). Jednocześnie pracownicy ZUS uzyskują prawo do bardziej szczegółowych badań pacjenta. Inne zmiany obejmują:

 • Wydłużenie okresu ewentualnego zadłużenia z tytułu wpłat w ZUS w dobrowolnych ubezpieczeniach, przy zachowaniu tego rodzaju ubezpieczenia
 • „Wypalenie zawodowe” może teraz stać się podstawą do wydania zwolnienia lekarskiego
 • Rozważa się kwestię wypłaty odszkodowania pieniężnego ofiarom powikłań po szczepieniu przeciwko COVID-19. W tym celu powstał w Polsce Fundusz Kompensacyjny Szczepień. Wpłaty z funduszu będą dokonywane na rzecz tych obywateli i cudzoziemców, którzy po zaszczepieniu się przeciwko COVID-19 w Polsce doświadczyli (doświadczą) poważnych skutków ubocznych dla zdrowia związanych z tym szczepieniem. Obejmuje to również różne środki przeciwepidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Inne

Kolejna lista ważnych zmian, które wejdą w życie w 2022 roku:

 • Wzrost mandatów za wypadki drogowe
 • Wejście w życie nowych przepisów dla kierowców międzynarodowych
 • Ważność certyfikatów COVID. Od 1 lutego są one skrócone do 9 miesięcy

To tylko niewielka lista zmian. Jeśli masz jakieś pytania lub chciałbyś wyjaśnić jakiekolwiek informacje, napisz do nas – office@progressholding.pl.

Zmiany dla pracowników zagranicznych w Polsce w 2022


×

Zamówić rozmowę