Zmiany i nowości w podatkach na rok 2021

Poniżej przytaczamy najistotniejsze zmiany w kwestiach podatkowych, jakie nastąpią w bieżącym 2021 roku:

 

 1. Estoński CIT – skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw o obrotach poniżej 100 000 PLN, które:

 • działają w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub społki akcyjnej, a ich udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne,
 • nie mają udziałów w kapitale innej spółki, ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej,
 • dochody pasywne nie stanowią 50% lub większej części przychodów,
 • zatrudniają co najmniej 3 pracowników, (wyjątkiem są start-upy).
 • poniosą określone wydatki inwestycyjne na środki trwałe z grup 3-8.

Zachowane zostanie opodatkowanie na dwóch płaszczyznach:

Ryczałtu CIT w momencie transferów na rzecz wspólników (15% lub 25%) oraz

PIT od osób fizycznych od dywidendy. Będzie jednak możliwość odliczenia od dywidendy wspólnika części podatku zapłaconego na poziomie spółki (CIT), tak aby zapewnić łączne opodatkowania na poziomie:

 • 25% dla podatnika małego (z możliwością obniżenia o 5 % przy dużych nakładach inwestycyjnych)
 • 30% dla pozostałych (z możliwością obniżenia o 5%).

 

 1. Zmiany w podatku VAT od zakupów na chińskich portalach.

Od 1 lipca 2021 zakupy dokonywane na AliExpress, Wish, Amazon i eBay zostaną objęte podatkiem VAT. Konsumenci będą musieli zapłacić podatek VAT od każdego towaru, jaki znajdzie się w przesyłce pocztowej, która jest przedmiotem importu. W przypadku chęci zastosowania obniżonej stawki, przeznaczonej dla konkretnego importowanego towaru konieczne będzie złożenie zgłoszenia celnego.

 

 1. Ulga na robotyzację

Aktualizacja Krajowego Programu Rozwoju wprowadza nową formę wsparcia dla przedsiębiorców, w postaci ulgi podatkowej związanej z wydatkami ponoszonymi na automatyzację i robotyzację działalności gospodarczej. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, ulga na robotyzację miałaby zacząć obowiązywać od II kwartału 2021 roku.

 

Ulga na roboty ma stanowić opcję podatkową dostępną dla wszystkich podatników podatku dochodowego. Jednocześnie prawo do skorzystania z ulgi nie ma być zależne od branży, w której działa przedsiębiorca, czy od wielkości jego biznesu. Nowa ulga ma dać możliwość ponownego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych. Ulga na roboty zakłada możliwość odliczenia 50% ww. kosztów kwalifikowanych.

 

 1. Szybszy zwrot VAT dla podatników rozliczających się bezgotówkowo

Z początkiem 2021 roku ma wejść w życie nowe rozwiązanie Ministerstwa Finansów, wprowadzające status podatnika bezgotówkowego. Na jego mocy przedsiębiorcy rozliczający się wyłącznie w sposób bezgotówkowy uzyskaliby możliwość szybszego zwrotu podatku VAT.

Według ustawy o VAT przewidywany termin zwrotu podatku wynosi 60 dni. Jeżeli termin ten ma zostać wydłużony, podatnik zostanie poinformowany o tym fakcie w drodze postanowienia. Co do zasady zwrot VAT otrzyma jednak nie później niż po 180 dniach od momentu złożenia deklaracji. Oprócz standardowych 60 dni funkcjonują również przyspieszony (25 dni) oraz wydłużony (180 dni).×

Zamówić rozmowę