Zmiany podatkowe na 2020 rok

Przypominamy!
W 2020 roku wchodzą nowe zmiany podatkowe, o których pialiśmy już w ubiegłych miesiącach:
– wchodzi w życie obowiązkowa „biała lista” podatników VAT
– rozszerzony zostaje mechanizm podzielonej płatności VAT
– zmieniają się zasady wystawiania faktur na podstawie paragonu. Będzie to możliwe, o ile znajdzie się na nim NIP nabywcy.×

Zamówić rozmowę