Zmiany podatkowe od 1 lipca 2022

Zmiany podatkowe od 1 lipca 2022

W czwartek, 9 czerwca, Sejm przegłosował zmiany w Polskim Ładzie, które w większości mają wejść w życie z dniem 1 lipca. Oto najważniejsze zmiany jakie nas czekają:

  • Niższy podatek PIT

Stawka podatku PIT spadnie z 17 do 12%. Pracownicy na etatach, umowach cywilnoprawnych, emeryci oraz przedsiębiorcy rozliczający się z wykorzystaniem skali podatkowej, zaczną oddawać fiskusowi mniej, co przełoży się na wyższe przelewy. Obniżka ma obowiązywać wstecznie od 1 stycznia. Wiosną 2023 roku znaczna część podatników otrzyma wyższe zwroty nadpłaconego podatku niż dotychczas – przez sześć miesięcy bowiem oddawali państwu podatek na poziomie 17%, a w rozliczeniu należny podatek będzie wynosił 12%.

  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej

  • Niższa kwota zmniejszająca podatek (opóźnienie PIT-2)

Na podstawie PIT-2 pracodawca może co miesiąc obniżać podatek należny od pensji pracownika o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Początkowe plany zakładały, aby od 1 lipca możliwe było złożenie formularza u kilku pracodawców (maksymalnie trzech) z informacją o podziale kwoty zmniejszającej podatek. Ostatecznie rozwiązanie to wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2023. W przypadku jednego pracodawcy kwota wyniesie 300 PLN miesięcznie, dwóch 150 PLN. W przypadku trzech będzie to 100 PLN u każdego. Możliwe będzie podzielenie PIT-2 w przypadku pracującego emeryta. W takiej sytuacji część kwoty zmniejszającej podatek uwzględni ZUS, część pracodawca.

  • Korzyść składkowa dla przedsiębiorców

Planowane jest przyznanie sporej grupie przedsiębiorców możliwości obniżenia podatku o część zapłaconej składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy płacący podatek liniowy będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne – ich limit wyniesie 8700 PLN. Ryczałtowcy odliczą od dochodu 50% zapłaconych składek, a podatnicy rozliczający się kartą podatkową pomniejszą podatek o 19% zapłaconych składek.×

Zamówić rozmowę