Zmiany w Estońskim CIT od 2022

Od 1 stycznia 2022 z Estońskiego CIT, poza spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, będą mogły skorzystać również proste spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe. Rozszerzy się zatem spektrum działalności, które będą mogły z niego skorzystać.

  • Zniesienie kryterium przychodowego

Z początkiem 2022 roku zniknie kryterium przychodowe w estońskim CIT, a wraz z domiar podatkowy w przypadku jego przekroczenia. W 2021 roku z estońskiego CIT mogli skorzystać podatnicy, których roczne przychody nie przekraczały 100 mln PLN. W przypadku przekroczenia tej kwoty, konieczne było poniesienie dodatkowej płatności od nadwyżki przychodów.

  • Brak obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na określone cele

Wraz z nowym rokiem podatnicy, którzy wybrali estoński CIT, nie będą mieli obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na określone cele. Nie będzie to również prowadziło do utraty prawa do preferencyjnego opodatkowania.

  • Brak podatku od korekty przychodów i kosztów podatkowych przy przejściu na estoński CIT

Podatnicy korzystający z ryczałtu od dochodów spółek nie będą musieli płacić podatku wynikającego z dokonanej przy przejściu na system estoński korekty przychodów oraz kosztów podatkowych. Warunkiem jest rozliczanie się na zasadach estońskich przynajmniej przez 4 lata.

  • Podatek dopiero w momencie wypłaty zysku netto

Zmieni się sposób rozliczenia podatku od zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania estońskim CIT, w przypadku, kiedy podatnik zrezygnuje z tego typu opodatkowania lub utraci prawo do kontynuacji rozliczeń podatkowych na niniejszych zasadach. W takiej sytuacji podatek pojawi się dopiero w momencie wypłaty zysku netto wypracowanego w okresie rozliczenia na zasadach estońskich. Będzie on opodatkowany według stawki, która obowiązywała podatnika w okresie korzystania z estońskiego CIT.

Zmiany w Estońskim CIT od 2022


×

Zamówić rozmowę