Zmiany w leasingu na rok 2022

Przepisy zawarte w Polskim Ładzie mającym wejść w życie z początkiem 2022 roku, zlikwidują możliwość opłacalnego wykupu prywatnego z leasingu. Wszystko przez znaczne wydłużenie okresu, po którym wykupiony, np. samochód, będzie można sprzedać bez podatku – konkretnie sprzedaż bez podatku po upływie pół roku od wykupu z leasingu nie będzie możliwa.

Dotychczasowe istniejące przepisy pozwalały na wyłączanie z przychodów kwot uzyskanych ze sprzedaży składników majątku po upływie sześciu miesięcy od wykupu, po zakończeniu umowy leasingu. Zgodnie z ustawą okres ten zostanie znacząco wydłużony. Tym samym sprzedaż bez podatku dochodowego po wykupie z leasingu będzie możliwa dopiero po 5 latach od zakończenia umowy. Drugą ze zmian będzie ta dotycząca podatku VAT. Dotychczas w razie sprzedaży przedsiębiorca opłacał VAT od wartości raty wykupowej, która często wynosiła np. 1% wartości przedmiotu umowy. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie musiał zapłacić VAT od wartości rynkowej np. wspomnianego samochodu.

Co warto podkreślić, przepisy mają obowiązywać także względem umów już zawartych, które skończą się po 1 stycznia 2022 roku.

Zmiany w leasingu na rok 2022


×

Zamówić rozmowę