Zmiany w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Dnia 17 listopada 2021 polski sejm przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Główne zmiany:

  • Praca na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie mogła być wykonywana przez okres do 24 miesięcy. Dotyczyć będzie obywateli 6 państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina). Nie będzie już 12-miesięcznego okresu „rozliczeniowego”, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń.
  • Uzależnienie wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia.
  • Ułatwienie dla pracodawców wydłużające do 7 dni okresu na poinformowanie powiatowy urząd pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca.

WAŻNE!

Od 1 listopada 2021 w celu usprawnienia rozpatrywania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpisane do ewidencji oświadczenia, Urząd Pracy przyjmuje wyłącznie wnioski złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Oświadczenia składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. Oświadczenia w formie papierowej będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna planująca zatrudnić cudzoziemca na potrzeby gospodarstwa domowego np. pomoc domową, opiekuna osoby starszej.

Zmiany w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi


×

Zamówić rozmowę