Zmiany w split payment

Mechanizm podzielonej płatności będzie oparty na tych samych rozwiązaniach, co funkcjonująca obecnie dobrowolna forma jego stosowania. Płatności będą realizowane identycznie, jak obecnie, czyli przy wykorzystaniu obowiązującego komunikatu przelewu. Podobnie realizowane będą również wnioski składane przez podatników o tzw. uwolnienie środków z rachunku VAT czyli przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika w celu swobodnego dysponowania. Zmianie nie ulegną zasady dokonywania przez urząd skarbowy zwrotu różnicy podatku VAT na rachunek do tego przeznaczony.

Split payment objęci zostaną zarówno polscy podatnicy, jak i Ci nie rezydujący w Polsce, zobowiązani do rozliczenia podatku VAT od towarów objętych tym mechanizmem. Podmioty te będą musiały posiadać rachunek rozliczeniowy oraz rachunek VAT prowadzony w oparciu o przepisy polskiego prawa bankowego.

Wprowadzone zostaną również pewne ułatwienia. Najważniejszym jest wprowadzenie opcji opłacania z rachunku VAT należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS. Jest to odpowiedź na obawy podatników w kwestii pogorszenia płynności finansowej w związku z ograniczoną dyspozycyjnością środków zgromadzonych na rachunku VAT.×

Zamówić rozmowę