Zmiany w umowie o dzieło w 2021

Umowa o dzieło to jedna z najpopularniejszych umów zawieranych między klientem a wykonawcą w Polsce. Niniejsza umowa podlega przepisom Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej. Obciążenie podatkowe takiej umowy sprowadza się wyłącznie do podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od początku 2021 r. weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi umowa musi być bezwzględnie zarejestrowana w ZUS. W tym celu opracowano specjalny formularz RUD, za pomocą którego pracodawca ma obowiązek powiadamiać ZUS o wszystkich umowach, które zawarł z wykonawcą od 1 stycznia 2021 r. Formularz jest zamieszczony i dostępny na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/inne/-/publisher/details/1/zgloszenie-umowy-o-dzielo/2723799

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca (klient) musi zarejestrować nowe umowy nie później niż 7 dni od dnia ich zawarcia.

Aby to zrobić, musisz wypełnić formularz i wskazać w nim następujące informacje:

  • 1 blok – Pełne dane klienta – imię i nazwisko, wszystkie informacje identyfikujące.
  • 2 blok – Pełne informacje o kontrahencie – wszystkie dane identyfikacyjne, kontakty.
  • 3 blok – Wszelkie informacje o zawartych umowach, w tym terminy ich realizacji.

WAŻNE! Dla każdego kontrahenta wypełniany jest osobny formularz RUD, w którym jednocześnie można wskazać do 10 umów. Formularz ten wypełniany jest drogą elektroniczną i przesyłany za pośrednictwem platformy usług publicznych – PUE.

 

Kto powinien zarejestrować umowę o dzieło

Obowiązek rejestracji umów spoczywa na wszystkich osobach prawnych i fizycznych, które zawierają tego typu umowy z wykonawcami. Są jednak wyjątki – są to osoby prawne, które są z mocy prawa zwolnione z rejestracji i wpłat w ZUS, np. niektóre rodzaje fundacji, stowarzyszeń itp. można przypisać takim osobom.

Tego rodzaju obowiązek nie dotyczy również umów o wykonanie określonych prac, które:

  • Są zawierane z własnym pracownikiem
  • Wykonywane dla swojego pracodawcy, ale zawarte z innym podmiotem
  • Umowa zawierana jest z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą o świadczenie usług wchodzących w zakres pracodawcy.

WAŻNE! Osoby fizyczne rejestrują umowę o pracę w ZUS obowiązkowo, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani jako płatnicy składek, czy nie.

Ta innowacja pozwala kontrolować zawierane umowy pod kątem uchylania się od płacenia podatków.

WAŻNE! Niezłożenie niniejszego formularza RUD do ZUS w terminie przewidzianym prawem może skutkować karą w wysokości 5 000 zł.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z nami pod adresem Progress Holding: office@progressholding.pl

Zmiany w umowie o dzieło w 2021


×

Zamówić rozmowę