Zmiany w VAT – droższe zakupy przez internet

Pakiet VAT e-commerce to inicjatywa mająca na celu zlikwidowanie pewnych luk prawnych, które powodują straty w dochodach z podatku VAT w transakcjach związanych z handlem elektronicznym.

VAT e-commerce

Po wejściu w życie VAT e-commerce nie będzie potrzeby rejestrowania się i składania deklaracji VAT w krajach, w których mieszkają odbiorcy zakupionego towaru. Sprzedawcy nadal jednak będą zobowiązani do naliczania podatku VAT w kraju odbiorcy towaru, jednakże ten podatek VAT będzie zgłaszany w formie kwartalnego zeznania i systemu One Stop Shop (OSS). Jednakże OSS nie pozwala przedsiębiorstwom odliczyć podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w państwie członkowskim odbiorcy towaru.
Znacznie zmniejszone zostaną limity sprzedaży do przekroczenia których transakcje te będą mogły być opodatkowane w Polsce. Obecnie limity liczone są odrębnie dla każdego państwa członkowskiego i wahają się od 35 000 do 100 000 EUR. Po nowelizacji limit zostanie zmniejszony zaledwie do 10 tys. euro i będzie obejmował łącznie wszystkie państwa członkowskie.
Próbą zmniejszenia związanych z tym niedogodności ma być wprowadzenie nowej procedury VAT-OSS. Po zmianach obejmie ona również wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów i umożliwi elektroniczną rejestrację w jednym państwie członkowskim i zbiorcze rozliczenie VAT w jednej deklaracji.

Platformy sprzedażowe podatnikiem

Nowe przepisy przerzucą z dostawców bazowych znaczną część odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenia VAT na pośredników obsługujących transgraniczne transakcje B2C, gdy przedsiębiorca sprzedaje osobom prywatnym, przy wykorzystaniu platform czy portali internetowych. Nowelizacja m uznać sprzedażowe platformy internetowe za podatnika, który kupuje i który dokonuje dostawy towarów.×

Zamówić rozmowę