Zniesienie wiz dla Ukraińców

Wczoraj Parlament Europejski podjął decyzje o zniesieniu wiz do 90 dla obywateli ukraińskich.
Zapowiadana od dawna możliwość zniesienia wiz dla obywateli ukraińskich w końcu może zostać zrealizowana.
Do zakończenia procesu wymagane akceptacja KE i państw  EU.Jeśli nie nastąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności
to możemy się spodziewać, że obywatele ukraińscy od lata 2017 będą mogli wyjeżdżać do większości państw bez wiz. Od pewnego czasu Ukraińcy już powątpiewali w realność tej decyzji. Z punktu widzenia prowadzenia biznesu jest to istotne ułatwienie dla naszych partnerów. Polacy już zapomnieli jak upokarzające są kolejki na granicach i niepotrzebna strata czasu na uzyskiwanie wiz. Decyzja ta nie będzie skutkować znaczącym zwiększenie ruchu lub przyjazdów, wbrew niektórym opiniom, lecz ułatwi kontakty i ograniczy stratę czasu. Mamy nadzieję, że zwiększy sie aktywność  ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw. Wkrótce podzielimy się nasza oceną×

Zamówić rozmowę