ZUS i wynagrodzenie minimalne w 2023 roku

W 2023 roku dwukrotnie zmieni się minimalne wynagrodzenie za pracę – w dniach 1 stycznia i 1 lipca.

Wynagrodzenie minimalne w 2023

W pierwszej połowie 2023 (od 1 stycznia) minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3490 PLN, a minimalna stawka godzinowa 22,80 PLN. Kolejna zmiana nastąpi 1 lipca 2023 i tym samym minimalne wynagrodzenie w drugim półroczu 2023 wyniesie 3600 PLN, a z kolei minimalna stawka godzinowa 23,50 PLN.

Tak wyglądać będą kwoty składek z tytułu wynagrodzenia minimalnego potrącane pracownikowi przez oba wspomniane wyżej półrocza:

Składki w I półroczu 2023 roku przy wynagrodzeniu minimalnym na poziomie 3490 PLN wyniosą:

  • składka emerytalna 204,37 PLN
  • składka rentowa 83,76 PLN
  • składka chorobowa 25,65 PLN
  • składka wypadkowa 17,48 PLN

Składki w II półroczu 2023 roku przy wynagrodzeniu minimalnym na poziomie 3600 PLN wyniosą:

  • składka emerytalna 210,82 PLN
  • składka rentowa 86,40 PLN
  • składka chorobowa 26,46 PLN
  • składka wypadkowa 18,04 PLN

Suma składek z tytułu ubezpieczeń społecznych (z dodatkową składką chorobową) wyniesie 331,27 PLN w pierwszym półroczu, a 341,71 PLN w drugim półroczu 2023 roku.

Podsumowując, od stycznia 2023 roku płaca minimalna na umowie o pracę w pierwszym półroczu „na rękę” (netto) wyniesie 2709 PLN. Z kolei w drugim półroczu 2023 r. wyniesie ona już 2784 PLN.

Składka zdrowotna w 2023

Wraz z dwukrotnym podniesieniem wynagrodzenia minimalnego w Polsce na rok 2023, dwukrotnie podniesiona zostanie również składka zdrowotna, która w pierwszej połowie 2023 wynosić będzie 314,10 PLN, a w drugiej połowie już 324 PLN. W przypadku wysokości składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na ryczałcie, jest ona naliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku, co oznacza, że kwota ta zostanie wyliczona dopiero po zakończeniu bieżącego 2022 roku.×

Zamówić rozmowę