ZUS, koszty i podatki w 2023 roku

ZUS, koszty i podatki w 2023 roku

Nowy rok 2023 przynosi kolejne zmiany na polu podatkowym i kosztowym dla przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

  • Wzrost składek do ZUS

W 2023 roku składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność i niekorzystających z preferencji wynoszą 1418,48 PLN miesięcznie. Do kwoty nie wlicza się składka zdrowotna, która jest zależna od formy opodatkowania jaka został przez podatnika wybrana.

  • Wzrost płacy minimalnej i stawki godzinowej

Wraz z 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 PLN. Wzrosła też minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców. W chwili obecnej wynosi 22,80 PLN. Od lipca 2023 najniższa płaca wzrośnie do 3600 PLN, a stawka godzinowa do 23,50 PLN.

  • Forma opodatkowania dla firmy

Nowy Rok to wyjątkowy dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad formą opodatkowania. W chwili obecnej przedsiębiorcy mogą  wybrać sposób rozliczeń podatkowych nie tylko na przyszłość, ale także wstecz. Ta druga możliwość dotyczy tych, którzy w 2022 korzystali z podatku liniowego PIT albo ryczałtu. Do 2 maja mogą rozliczyć zeszły rok według skali podatkowej. Przypomnijmy, że obniżka stawki w pierwszym progu skali (z 17 na 12%) nastąpiła dopiero w lipcu 2022.

  • Wyższe fundusze z tytułu podróży służbowej

Od 1 stycznia 2023 wzrasta o 7 PLN wysokość funduszy, które przysługują pracownikom obywającym podróż służbową. Wynosi ona 45 PLN. Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wynosi w tej chwili 9 PLN, a ryczałt przysługujący pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i nie przedłożył on rachunku w tym zakresie 67,50 PLN za każdy nocleg. Zwrot udokumentowanego kosztu noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem do 900 PLN.×

Zamówić rozmowę