Rejestracja spółki w Polsce – jakie dokumenty i informacje przygotować

Na początku każdego procesu rejestracji spółki niezbędnym jest przygotowanie odpowiednich dokumentów lub informacji, które są nieodzowne do jej założenia i które usprawnią całą procedurę.

 1. W przypadku rejestracji spółki w systemie S24 potrzebne będą następujące informacje (dokumenty tworzy się w systemie):

 • nazwa spółki (trzeba koniecznie sprawdzić czy wybrana nazwa nie została już wcześniej zarejestrowana)
 • wspólnicy i liczba posiadanych przez nich udziałów wraz z wartością jednego udziału (minimum 50 PLN)
 • skład zarządu i sposób reprezentacji spółki
 • numery PKD (przedmiot działalności spółki)
 • należy przygotować numery PESEL (jeżeli się nie posiada, to numery paszportów)
 • wysokość kapitału zakładowego (minimum 5000 PLN)
 • adres spółki
 • dane wspólników

Do wysłania dokumentów niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego (e-PUAP).

 1. W przypadku rejestracji spółki u notariusza potrzebne będą następujące informacje oraz dokumenty:

 • dane wspólników (imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL (jeżeli jest), określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania)
 • jeśli wspólnikiem ma być osoba prawna potrzebna będzie pełna nazwa firmy/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 • nazwa zakładanej spółki (weryfikacja nazwy jak najbardziej wskazana)
 • adres spółki
 • PKD (przedmiot działalności spółki)
 • wysokość kapitału zakładowego (minimum 5000 PLN)
 • wspólnicy i liczba posiadanych przez nich udziałów wraz z wartością jednego udziału (minimum 50 PLN)
 • Sposób pokrycia kapitału (gotówka czy aport; w przypadku aportu opis aportu)
 • skład zarządu i sposób reprezentacji spółki

Jeżeli chcesz założyć spółkę, dowiedzieć się więcej o formalnościach napisz do nas na adres office@progressholding.pl

Rejestracja spółki w Polsce – jakie dokumenty i informacje przygotować


×

Zamówić rozmowę