Wsparcie dla firm z funduszy unijnych

Do końca 2020 do świadczeń z tarczy antykryzysowej oraz finansowej realizowanej z polskiego budżetu dołączają fundusze europejskie. Funduszowy Pakiet Antywirusowy to pakiet propozycji ze środków unijnych dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiedziało program wsparcia dla firm, który umożliwi pozyskanie kapitału obrotowego. Warunkiem jego uzyskania jest to, aby wydatki dotyczyły bieżącej działalność firmy (bieżących wydatków niezwiązanych z inwestycjami).

Dla średnich firm przygotowano dotacje z programu Inteligentny Rozwój (POIR). To wsparcie z Funduszy Europejskich skierowane do przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami pandemii w swojej bieżącej działalności gospodarczej i mają trudność w utrzymaniu płynności finansowej (pula 2 mld PLN). Wsparcie z dotacji na kapitał obrotowy będzie można łączyć ze wsparciem z pożyczkami płynnościowymi dostępnymi również w POIR.

Dla mikro i małych firm zaproponowano pomoc z regionalnych programów operacyjnych. Na ten cel zostało przeznaczonych co najmniej 500 mln PLN. Finansowe wsparcie przyznawane będzie na podstawie know-how przygotowanego przez MFiPR i będą rozliczane na podstawie uproszczonych metod rozliczania wydatków. Co ważne ze wsparcia będą mogły skorzystać także jednoosobowe firmy. Nabory w poszczególnych programach będą uruchomione na początku czerwca.

Wsparcie dla firm z funduszy unijnych


×

Zamówić rozmowę