Inne

Opis

Inne usługi świadczone przez Progress Holding dotyczą towarzyszących usług, które często występują przy prowadzeniu firmy.

Do najczęstszych usług należą:

  1. Konsultacje ekspertów – Progress Holding świadczy usługi konsultingowe na zlecenie. Konsultanci posiadają 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu spółek w Polsce i za granicą. Eksperci zarządzali dużymi portfelami aktywów, prowadzili skomplikowane projekty inwestycyjne i zarządzali dużymi zespołami ludzkimi i osiągnęli sukcesy
  2. Sprawdzenie wiarygodności firmy – polega na sprawdzeniu i przygotowaniu raportu o wiarygodności kontrahenta w Polsce i na Ukrainie. Nawiązując kontakt z partnerami biznesowymi powinniśmy posiadać maksymalną możliwą ilość informacji. Zmniejsza to ryzyko, windykacji wierzytelności, a także ogranicza możliwość zawierania kontraktu z nierzetelnymi partnerami. Raport uproszczony ukraińskiej firmy zawiera: pełna nazwa firmy, adres, telefon, NIP, data rejestracji, upoważniona osoba do składania oświadczeń za firmę i jej adres, udziałowiec, kapitał, zobowiązania, wobec urzędu skarbowego, PKD, szacunkowa ilość pracowników, czy jest płatnikiem VAT.
  3. Zlecenie tłumaczenia – klient może zleci Progress Holding dane tłumaczenie. Zlecenia są przyjmowane pisemnie. Klient musi dokładnie i wyczerpująco określić zakres zlecenia. Wszelkie zmiany są dodatkowo płatne. Warunki i termin realizacji są ustalany przed wykonaniem pracy.
  4. Udostępnienie adresu siedziby i adresu do korespondencji – posiadanie adresu siedziby firmy jest niezbędnym warunkiem do prowadzenia działalności gospodarczej. Adres siedziby to fizyczne miejsce, w którym firma jest zarejestrowana i prowadzi swoje formalne i administracyjne sprawy. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z posiadaniem adresu siedziby firmy:
  5. Rejestracja Firmy – przedsiębiorstwo musi zarejestrować swoją siedzibę w odpowiednim rejestrze, co jest często wymogiem prawnym. W Polsce, na przykład, adres siedziby firmy jest wpisywany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
  6. Kontakt Z Urzędami – Posiadanie stałego adresu ułatwia kontakt z urzędami i instytucjami administracyjnymi. To ważne w kontekście wymiany informacji, otrzymywania korespondencji oficjalnej czy rozliczeń podatkowych.
  7. Wysyłki pocztowe – Progress Holding przyjmuje zlecenia dotyczące wysyłek pocztowych tylko od stałych klientów. Zlecenia musza być przekazane w formie pisemnej. Kosztami wysyłki obwiązany jest klient
  8. Przygotowanie innych pism – przyjmujemy zlecenia dotyczące przygotowania pism do urzędów tylko od stałych klientów. Zlecenia są przyjmowane pisemnie. Klient musi dokładnie i wyczerpująco określić zakres zlecenia. Wszelkie zmiany są dodatkowo płatne. Warunki i termin realizacji są ustalany przed wykonaniem pracy.
  9. Przygotowanie wizytówki w Google – W celu stworzenia wizytówkę Google dla firmy, potrzebujemy następujących informacji takich jak: nazwa Firmy, kategoria Firmy, adres Firmy: Fizyczny adres lokalizacji Twojej firmy, numer telefonu, mail, strona internetowa, godziny otwarcia i szereg innych informacji