20 lat doświadczenia w księgowości i otwieraniu firm w Polsce

Skontaktuj się z nami!

Nasi klienci

Katalog usług

Biznes w Polsce

9%
Podatek dochodowy CIT
12%
Podatek od osób fizycznych
3 dni
Rejestracja Spółki z o.o.
500
Spółek zarejestrowanych przez Progress Holding

Najczęściej zadawane pytania

Otwarcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SP.Z.O.O.) w Polsce to proces, który może podjąć każdy obcokrajowiec lub zagraniczna firma. Rejestrację firmy można przeprowadzić zdalnie, bez konieczności fizycznego przebywania w Polsce. Obcokrajowiec będzie musiał uzyskać PESEL (polski numer identyfikacyjny) w miejscowym urzędzie rejestracyjnym oraz podpisać dokumenty elektronicznie.

Aby zarejestrować firmę w Polsce, obcokrajowcowi będą potrzebne następujące dokumenty:

 1. Paszport.
 2. Pełnomocnictwo.

Informacje dotyczące nazwy firmy, udziałowców i ich udziałów, zarządu firmy, adresu firmy, rodzajów działalności, wielkości kapitału zakładowego.

Warto również zauważyć, że wszystkie dokumenty, które nie są w języku polskim, muszą być przetłumaczone i poświadczone notarialnie. Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji i konkretnych wymagań dotyczących rejestracji firmy, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) lub podatek od dochodów przedsiębiorstw to podstawowy podatek dla firm w Polsce. Obejmowany dochód jest obliczany poprzez odjęcie od całkowitego dochodu kosztów związanych z rozwojem i obsługą działalności gospodarczej, bez VAT. Od 2020 roku w Polsce obowiązują dwie główne stawki podatku:

 1. Główna stawka – 19%. Stosuje się ją, jeżeli firma osiągnęła roczny obrót powyżej 1 200 000 EUR.
 2. Stawka 9% – jeżeli roczny obrót firmy wynosi mniej niż 1 200 000 EUR. Głównie ta stawka jest stosowana przez początkujące małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to jedna z najniższych stawek w UE.

Podatek od towarów i usług (VAT).

 1. Podstawowa stawka wynosi 23% i obejmuje wszystkie rodzaje towarów i usług.
 2. Istnieją również preferencyjne stawki, które są stosowane do niektórych rodzajów towarów i usług:
  • Stawka 8% – usługi hotelarskie, leki, niektóre rodzaje przewozów pasażerskich.
  • Stawka 5% – artykuły spożywcze, sprzedaż gotowych potraw, uprawa i sprzedaż niektórych rodzajów roślin.
  • Stawka 0% – niektóre społecznie istotne produkty i usługi.

WAŻNE! Towary importowane do Polski z krajów UE i obszaru UE podlegają opodatkowaniu VAT w wysokości 23%.

Podatek od dywidend.

Wypłata środków dla właściciela podlega opodatkowaniu stawką 19%.

 1. Ważny paszport założyciela firmy.
 2. Nazwa przyszłej firmy. Powinna być w języku polskim lub angielskim. Nazwa powinna być unikalna i niepodobna do żadnej innej zarejestrowanej firmy w Polsce. Możesz sprawdzić dostępność nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub za pomocą usługi rejestracji online.
 3. Adres prawny firmy. Określamy miejsce, w którym firma będzie działać – miasto.
 4. Wybieramy zarząd firmy – minimum 1 osoba, ale może być ich więcej. Zarząd odpowiada za działalność firmy i ponosi pełną odpowiedzialność przed władzami, a założyciele nie ponoszą odpowiedzialności. Przedstawiamy również listę i dane założycieli oraz członków zarządu (dla nich konieczna jest rejestracja i uzyskanie numeru PESEL, profilu ePUAP, przejście weryfikacji ePUAP – do tego celu trzeba odwiedzić konsulat Polski w kraju zamieszkania lub instytucję państwową na terenie Polski).
 5. Przygotowujemy i dostarczamy statut firmy.
 6. Wpłacamy kapitał zakładowy – minimalna suma kapitału zakładowego dla spółki z o.o. w Polsce wynosi 5000 złotych. Można go wpłacić gotówką lub majątkiem. Podatek od kapitału wynosi 0,5% (np. przy kapitale zakładowym 5000 PLN, podatek wyniesie 25 PLN). Założyciel może udzielać pożyczek firmie, a pożyczki od założyciela nie podlegają opodatkowaniu.
 7. Wybieramy rodzaje działalności przyszłej firmy (PKD), może ich być dowolna ilość, ale w rejestrze będzie ich nie więcej niż 10.
 8. Przechodzimy rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym Polski (KRS) za pośrednictwem systemu S24 (rejestracja online). Aby to zrobić, na stronie eKRS należy znaleźć sekcję „S24 — Rejestracja spółki”. Lub dokonujemy rejestracji notarialnie.
 9. Otrzymujemy numer KRS i zaświadczenie o rejestracji firmy w Polsce, a także numer NIP – numer podatnika.
 10. Otwieramy rachunek bankowy (wymaga obecności osobistej!).
 11. Rejestrujemy firmę w organach podatkowych, organach ubezpieczeń społecznych i urzędzie statystycznym.

W Polsce księgowość jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami i standardami, które nakładają obowiązek przestrzegania określonych zasad i procedur. Polskie standardy są bardzo podobne do standardów międzynarodowych, ale istnieje kilka specyficznych cech. Oto kilka kluczowych aspektów księgowości w Polsce:

 

 1. Oficjalny język: Księgowość musi być prowadzona w języku polskim, a sprawozdania finansowe muszą być przedstawione zgodnie z lokalnymi wymogami.
 2. Opodatkowanie: Polska księgowość obejmuje rejestrowanie zobowiązań podatkowych, przygotowywanie deklaracji podatkowych i przestrzeganie przepisów podatkowych.
 3. Raportowanie: Firmy są zobowiązane przestrzegać ustalonych terminów składania sprawozdań finansowych i raportów przed organami państwowymi.
 4. Rejestracja: Polityka rachunkowości i standardy prowadzenia księgowości muszą być zgodne z wymaganiami Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRRiT) – Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

 

Dla efektywnego prowadzenia księgowości w Polsce wiele firm zatrudnia lokalnych księgowych lub outsourcuje te funkcje do specjalistycznych firm. Z uwagi na złożoność i specyfikę księgowości w Polsce zaleca się uzyskanie porady od doświadczonych specjalistów lub konsultantów księgowych z profesjonalnym doświadczeniem w tej dziedzinie.

W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce, konieczne jest dostarczenie różnych rodzajów dokumentów związanych z działalnością gospodarczą firmy. Oto kilka kluczowych dokumentów, które są powszechnie używane do sprawozdawczości księgowej:

 

 1. Dokumenty finansowe: dostarczenie faktur sprzedażowych i kosztowych, wyciągów bankowych, listów przewozowych, raportów przychodów i kosztów.
 2. Umowy z dostawcami i klientami: Dokumenty te obejmują umowy dotyczące dostawy towarów i usług, faktury, listy przewozowe itp.
 3. Dokumenty płacowe: Arkusze płacowe, umowy o pracę, raporty o naliczeniach i potrąceniach, składki na ubezpieczenia.
 4. Deklaracje podatkowe i raporty: W sprawozdawczości podatkowej ważne jest uwzględnienie deklaracji VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości i podatku od majątku.
 5. Dokumenty transakcji finansowych: Obejmują one umowy kredytowe, umowy leasingowe, polecenia wydatków.

To tylko niewielka lista dokumentów niezbędnych do sprawozdawczości księgowej, a kategorie mogą się różnić w zależności od konkretnej działalności i struktury firmy. Aby zapewnić odpowiednią sprawozdawczość księgową i zgodność z polskim prawem, zaleca się skonsultowanie się z doświadczonymi specjalistami od spraw księgowych lub doradcami prawnymi, aby wyjaśnić pełną listę wymaganych dokumentów dla każdej konkretnej sytuacji.

Skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe

ul. Szańcowa 44, 01-458 Warszawa

office@progressholding.pl

+48 603 232 418