Biznes w krajach Europy Środkowej

Firmy rozwijają swój biznes na całym świecie, ale nie wszędzie dzieje się to równie łatwo. Spróbujmy dowiedzieć się, w których krajach Europy Środkowej klimat podatkowy i biznesowy sprzyja rozwojowi biznesu, a poziom biurokracji jest niższy.

Unia Europejska przyciąga przedsiębiorców jednolitymi regułami rynkowymi, liczbą konsumentów danej usługi, niskim poziomem korupcji i logicznym obiegiem dokumentów. Wybierając konkretny kraj, musisz najpierw zbadać popyt, koszt rozpoczęcia działalności, opodatkowanie, bieżące koszty pracy, certyfikaty itp. Przede wszystkim musisz skupić się na swoich możliwościach finansowych i wiedzy w konkretnym obszarze. Aby dokonać właściwego wyboru kraju, w którym planujesz otworzyć firmę, musisz przestudiować informacje na oficjalnych rządowych stronach internetowych o popycie i rozwoju twojego kierunku handlowego w tym kraju. Zwróć uwagę na wydajność i marże zysku.

Mały i średni biznes w Europie to działalność niewymagająca dużych nakładów inwestycyjnych, a biznes ten staje się coraz bardziej popularny. Również mały biznes to dobry początek dla przedsiębiorcy spoza UE. Dla małych firm w wielu krajach europejskich opracowano system uproszczonej rejestracji i sprawozdawczości. Z reguły koszty są akceptowane do odliczenia od podatku.

Poniżej przedstawiamy małą analizę zakładania i prowadzenia małych i średnich firm w niektórych krajach Europy Środkowej, bierzemy pod uwagę następujące kryteria:

  • Opodatkowanie
  • Koszt otwarcia firmy
  • Koszt księgowości (pakiet minimalny)
  • Otwarcie rachunku bankowego (czas otwarcia, ewentualne bariery)
  • Uzyskanie zezwolenia na pracę cudzoziemca z WNP
  • Płaca minimalna
  • Inflacja

Stawki głównych podatków:

Kraj Podatek Podatek dochodowy Podatek dochodowy – osoby fizyczne VAT Podatek dochodowy od dywidend
Litwa 15 15 21 15
Estonia 20 20 20 20
Polska Оd 9 Оd 17 23 19
Łotwa 20 20-31,4 21 20
Słowacja 21 25 20 7
Czechy 19 22 21 15

 

Ważne!

Pragnę zauważyć, że Polska ma najniższą stawkę podatku dochodowego – jest to 9% przy rocznych przychodach nieprzekraczających 2 mln euro.

Niska stawka VAT 20% – Estonia i Słowacja.

Najniższy podatek od dywidend na Słowacji wynosi 7%.

Obecnie w wielu krajach obowiązuje tak zwany estoński podatek od dywidend, tj. jeśli dywidendy są przeznaczone na inwestycje w spółkę, to podatek w ogóle nie jest pobierany.

Tabela porównawcza kosztów usług za otwarcie firmy w różnych krajach:

Kraj Koszt usługi, Euro (*)
Litwa 700-2000
Estonia 700-2000
Polska 700-1200
Łotwa 1000-2500
Słowacja 2500
Czechy 2700-3000

(*) – Różnica w kosztach świadczenia usługi będzie uzależniona od czasu otwarcia firmy (24 godziny lub więcej) oraz od uwzględnienia dodatkowych pakietów – uzyskanie numerów rejestracyjnych, podpisów elektronicznych, założenie rachunku bankowego, przygotowanie i przesyłanie dokumentów do organów regulacyjnych i zgłaszanie do rejestrów liczby założycieli firmy itp.

Koszty księgowe (pakiet minimalny):

Kraj Koszt usługi, Euro (*)
Litwa Оd 100
Estonia Оd 50
Polska Оd 100
Łotwa Оd 50
Słowacja Оd 100
Czechy Оd 50

(*) – Ceny za utrzymanie minimalnego pakietu usług są co do zasady dostosowywane w zależności od stopnia skomplikowania i ilości przetwarzanej dokumentacji oraz indywidualnego podejścia do każdej firmy.

Otwarcie rachunku bankowego:

Kraj Średnia cena usług pośrednictwa za otwarcie rachunku (EUR) Czas Trudności w otwarciu Wymagana wizyta
Litwa Оd 2000 1 dzień Nie Tak
Estonia Оd 700 3-4 dni Tak Tak
Polska Оd 200 2-3 dni Nie Tak
Łotwa Оd 500 2-3 dni Nie Tak
Słowacja Оd 2600 2 dni Nie Tak
Czechy Оd 700-900 2 dni Tak Tak

Ważne!

W niektórych krajach możliwość otwarcia rachunku bankowego dla obywateli WNP jest ograniczona. Podejścia do otwierania rachunku dla osób prawnych niebędących rezydentami są bardzo zróżnicowane. Praktyka pokazuje, że każdy bank ma inne podejście i wymagania. Na przykład niektóre banki otwierają rachunki dla firmy, której dyrektorami są obcokrajowcy, dopiero po uzyskaniu zgody centrali banku. Inne banki nie otwierają rachunków na podstawie pełnomocnictwa. Niektóre banki w ogóle nie otwierają rachunków dla osób prawnych z krajów trzecich. W zasadzie wszystkie banki wymagają obecności przedstawiciela firmy.

Na przykład:

Estonia – aby otworzyć konto bankowe, firma musi mieć realne biuro i zatrudniać pracowników.

Polska – trudno jest otworzyć konto, jeśli dyrektorzy nie są rezydentami.

Aby proces otwierania konta dla firmy był szybki i udany, zalecamy zwrócenie się z tym pytaniem do kompetentnych specjalistów zajmujących się biznesem międzynarodowym.

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców z WNP:

Kraj Czas oczekiwania na decyzję Cena  EUR (*)
Litwa Оd 7 do 14 dni Оd 150-200
Estonia 3-4 dni Оd 200-350
Polska Оd 7 do 30 dni Оd 80-300
Łotwa 2-3 tygodnie Оd 170
Słowacja Оd 20 do 60 dni Оd 300
Czechy Оd 10 do 20 dni Оd 150

 

(*) – koszt uzależniony od rodzaju wiz pracowniczych, długości pobytu, koszt obejmuje również opłaty konsularne oraz średnią cenę za świadczenie usług pośrednictwa (papierkowej roboty, centrum wizowego, tłumacza, notariusza itp.).

Tabela porównawcza płac minimalnych i średnich według krajów na rok 2022:

 

Kraj Min (EUR) brutto
Litwa 730
Estonia 657
Polska 658
Łotwa 500
Słowacja 598
Czechy 656

 

Inflacja:

 

Kraj Średnia stopa inflacji w 2021 (%)
Litwa 8,2
Estonia 6,8
Polska 6,4
Łotwa 6,0
Słowacja 4,8
Czechy 4,4

 

Podsumowanie

Rynek europejski jest bardziej atrakcyjny dla osób z krajów WNP. W krajach UE „klimat biznesowy” obejmuje takie czynniki, jak niezawisłość sądownictwa, dostępność finansowania oraz warunki konkurencyjnego otoczenia.

Dlatego odpowiadając na pytanie, czy w Europie można otworzyć dochodowy biznes – odpowiadamy tak! Ale trzeba odpowiedzialnie podejść do wyboru lokalizacji firmy i biznesu, wybrać rynek, na którym Twoje usługi lub towary będą się lepiej sprzedawać.

Jeśli nadal masz pytania na ten temat lub chciałbyś wyjaśnić jakieś informacje, napisz do nas – office@progressholding.pl.

Biznes w krajach Europy Środkowej