Jak sprawdzić wypłacalność klienta w Polsce?

To wyzwanie dotyczy przede wszystkim tzw. bezpieczeństwa handlowego i jest warunkiem koniecznym do sprawnego funkcjonowania każdej firmy. Analiza płynności kontrahenta pomoże chronić Twoją firmę i biznes przed stratami materialnymi i kosztami reputacyjnymi.

Ocena finansowa kontrahenta jest wymagana w następujących przypadkach:

Podczas zawierania umowy o współpracy

Podczas podpisywania umów z zaliczką lub rozłożonym na raty

A także we wszystkich etapach współpracy

Jeśli nie sprawdzisz kontrahenta z góry i ślepo mu ufasz, możesz podważyć stabilność swojego biznesu i stanąć przed poważnymi ryzykami:

Ryzyko dużych strat finansowych, które mogą obejmować opóźnienia i niespłacenie pożyczonych środków
Ryzyko bankructwa i likwidacji dłużnika
Ryzyko kontroli i roszczeń ze strony organów podatkowych
Ryzyko kar i odmowy zwrotu VAT
Ryzyko postępowania sądowego itp.

Jak przeprowadzić analizę stabilności kontrahenta

Analiza płynności klienta polega na gromadzeniu informacji o kliencie z różnych źródeł. Informacje te obejmują badanie dokumentów założycielskich firmy – statut i dokumenty rejestracyjne są głównymi dokumentami, od których należy rozpocząć analizę płynności kontrahenta, następnie sprawdzamy informacje o zarządzie firmy i osobach kontrolujących – oszuści mogą zarejestrować firmę na fikcyjne osoby lub używając skradzionych paszportów. Możesz poprosić o niezbędne informacje bezpośrednio od kontrahenta, a także zwrócić się o pomoc do Internetu i przeczytać opinie na temat firmy.

Główne źródła weryfikacji obejmują informacje z otwartych źródeł – są to strony internetowe państwowych organów regulacyjnych Polski. Te źródła zawsze zawierają dokładne, wiarygodne i aktualne informacje o każdej firmie. Przeanalizujmy je bardziej szczegółowo.

Krajowy Rejestr Sądowy – KRS (strona internetowa rządowa)

KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) to ogólnokrajowy rejestr sądowy. Wszyscy podmioty działalności gospodarczej są w nim z