Księgowy a Doradca Podatkowy - różnice

Obecnie zarówno księgowi, jak i doradcy podatkowi mogą świadczyć usługi podatkowe. Doradcy podatkowi mogą wydawać opinie na piśmie oraz kierować organy podatkowe do sądów. Należy zauważyć, że choć te dwa zawody można nazwać pokrewnymi na rynku pracy, to w rzeczywistości są różne i każdy wymaga odpowiedniego poziomu wyszkolenia i kompetencji. Księgowi dokonują zapisów, sporządzają bilanse i rachunki wyników, deklaracje. Starają się na bieżąco monitorować różne zmiany w przepisach, ale nie zawsze potrafią udzielić wyczerpującej odpowiedzi, gdyż mają inne kompetencje niż doradcy podatkowi, a doświadczony księgowy nie tylko bierze udział w szczegółowej analizie stanu finansowo-ekonomicznego firmy, ale może również prowadzić planowanie podatkowe, udzielić menedżerowi cennych porad dotyczących opodatkowania. Jednocześnie jednak księgowy nie będzie ponosił odpowiedzialności jako Doradca Podatkowy. W praktyce księgowy może się ubezpieczyć, preferując płacenie podatków w większej wysokości, co może prowadzić zarówno do straconych szans dla przedsiębiorstwa z powodu nieuzasadnionego odpływu środków finansowych, jak i dodatkowej pracy inspektoratów podatkowych w celu zwrotu nadpłaconych kwot.

Doradca Podatkowy w przeciwieństwie do księgowego opiniuje, wyjaśnia, jak interpretować przepisy podatkowe. Może symulować różne scenariusze rozwoju procesów biznesowych i wykonywać obliczenia dla różnych opcji w celu optymalizacji opodatkowania.

Jaki jest obowiązek doradcy podatkowego

  1. Wyjaśnienie właścicielowi niuansów przepisów podatkowych i ich wpływu na zyski.
  2. Sporządzanie raportów i dokumentów analitycznych dotyczących aktualnej sytuacji w prawie podatkowym.
  3. Planowanie podatkowe na określone okresy, zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe.
  4. Optymalizacja wydatków podatkowych w celu poprawy efektywności firmy.
  5. Badanie prawne dokumentów podatkowych.
  6. Reprezentowanie interesów spółki przed organami podatkowymi, a także przed sądem oraz w razie potrzeby organami ścigania.

Kto może zostać doradcą podatkowym

Ze względu na specyfikę zawodu, aby z powodzeniem pracować jako doradca podatkowy w Polsce, potrzebne jest wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat. Kierunek studiów co do zasady nie ma znaczenia, ale konieczne będzie zdanie trudnego egzaminu na doradcę podatkowego w Ministerstwie Finansów, który składa się z części pisemnej i ustnej, a także zaliczenie minimum sześciu miesięcy praktyki zawodowej (do dwóch lat). Następnie doradca podatkowy otrzymuje licencję.

Główne różnice

Główne różnice w umiejętnościach zawodowych księgowego i doradcy podatkowego to:

  • Wiedza z zakresu rachunkowości i rachunkowości podatkowej – teoretycznie obaj powinni wiedzieć, ale w praktyce księgowy zna tylko te działy rachunkowości, które są wykorzystywane w ramach stosowanej metodologii; szerszy zakres problemów, z którymi się boryka
  • Organizacja podatkowo-księgowa – księgowy zajmuje się głównie bieżącą księgowością, a zadaniem doradcy jest jej ustalenie
  • Rozwiązywanie problemów w toku księgowości – jeśli księgowy nie może samodzielnie rozwiązać problemu w ramach księgowości, korzysta z pomocy doradcy
  • Znajomość programów księgowych – księgowy z reguły zna mniej programów księgowych. Konsultant musi znać mechanizmy księgowe wszystkich programów, z którymi ma do czynienia w praktyce, ponieważ: następnie będzie musiał zarejestrować się w programie, prowadzić bieżące konsultacje i tworzyć raporty regulowane.

Kogo należy zatrudnić

Jeśli jesteś właścicielem dużego biznesu, ten dylemat nie powinien się pojawić, ponieważ w tym przypadku najlepszą opcją jest zatrudnienie obu specjalistów. Księgowy będzie odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg, ewidencji i innych rejestrów księgowych, które są niezbędne do raportowania do organów podatkowych. Doradca podatkowy będzie mógł okresowo wspierać Cię w bardziej szczegółowych i istotnych kwestiach strategii dalszego rozwoju firmy.

Mając na uwadze wszystkie powyższe kwestie, Progress Holding jest gotowy zaoferować Państwu usługi specjalistów z obu zawodów, którzy są w naszej kadrze. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz porady, napisz do nas na office@progressholding.pl.

Księgowy a Doradca Podatkowy – różnice