Usługi księgowe w Polsce

Obecnie na rynku polskim funkcjonują tysiące firm prowadzących księgowość i rachunkowość, usługę, z której skorzystać musi każda firma bez względu na wielkość czy dochody. Jest to niezbędne działanie, aby firma mogła dobrze funkcjonować.

W skład usług księgowych wchodzi:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych
 • Ewidencja magazynu i ewidencja środków trwałych
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Wyprowadzanie zaległości rachunkowo-podatkowych i kontrola ksiąg
 • Nadzór nad księgami prowadzonymi we własnym zakresie przez klientów
 • Reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami publicznoprawnymi

Usługi księgowe w Polsce dzielą się na dwa rodzaje, zależnie od potrzeb firmy i ilości zarobków. Wyróżnia się tu księgowość pełną lub uproszczoną.

Księgowość uproszczona

Księgowość ta może być stosowana przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przez spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Zastrzega się jednak, że przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych firmy za poprzedni rok podatkowy nie były większe od 2 mln euro w walucie polskiej.

Księgowość uproszczona może pojawiać się w 3 różnych formach:

 • Karty podatkowej: polega na płaceniu stałej, określonej kwoty każdego miesiąca. Jej wysokość zależna jest od ilości pracowników i typu działalności.
 • Ryczałtu ewidencjonowanego: polega na płaceniu określonej stawki zależnej od wielkości przychodu. Stawki ryczałtu są znacznie mniejsze niż zwykłe stawki podatku, jednak płatność wynika z wielkości sprzedaży. Zysk firmy nie ma tu znaczenia.
 • Książki przychodów i rozchodów: prosta i najpopularniejsza metoda obliczania podatku, polegająca na sumowaniu przychodów i kosztów w specjalnej księdze oraz płaceniu podatku od różnicy. Dużym plusem jest tu brak obowiązku zapłaty, gdy nie uzyskało się zysku.

Pełna księgowość

Tutaj mamy do czynienia z bardziej sformalizowanym i rozbudowanym systemem ewidencji, służącej dokładnej analizie i kontroli sytuacji finansowej danej firmy. Pełna księgowość używa systemu podwójnego, ewidencjonuje się dosłownie każdą kwotę przepływającą przez firmę. Chodzi tu o wpływy do kasy, przelewy bankowe, kredyty, płatności za towary/usługi itp. Rejestrowane są również operacje bezgotówkowe, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe. Pełna księgowość musi być prowadzona przez firmy, w tym spółki z o.o., spółki akcyjne oraz kapitałowe (bez względu na formę prowadzonej działalności), które osiągały przychody za ubiegły rok w wysokości co najmniej 2 mln euro w walucie polskiej.

Jeżeli szukasz doświadczonych księgowych, biura rachunkowego dla swojej firmy, porad odnośnie księgowości, napisz do nas: office@progressholding.pl

Usługi księgowe w Polsce